image
image
image

کارت ویزیت مجازی

در دنیایی که توسط اتصال دیجیتال هدایت می شود، کدهای QR به عنوان ابزار قدرتمندی برای تقویت کارت های ویزیت سنتی ظاهر شده اند. با ترکیب کدهای QR، متخصصان کسب و کار می توانند شکاف بین حوزه فیزیکی و دیجیتال را پر کنند و تجربه ای تعاملی و راحت را برای مشتریان یا شرکای بالقوه فراهم کنند.
تمام اطلاعات کارت ویزیت شما در یک کیو آر

امکانات QR را در کارت های ویزیت کشف کنید.